Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Sociale distributie. Minder op weg,meer betrokken

Door: Machiel
5 december 2020

Het plan zorgt voor minder transportbewegingen in een gemeente, kan vrijwel kostenneutraal worden uitgevoerd en biedt werkgelegenheid.


De hele dag door bezorgen verschillende pakketdiensten, vaak in dezelfde straat, via internet aangekochte producten. Besluit de koper de spullen terug te sturen, dan moet hij of zij naar een innamepunt, dat lang niet altijd om de hoek ligt. Bedrijven uit de woonplaats, die via internet verkopen worden op hun beurt weer aangedaan, door andere transportbedrijven. Beter zou het zijn om op een aantal strategische punten in een gemeente verzamelpunten te maken, die verbonden zijn met een centraal distributiepunt.
Dit plan vermindert niet alleen het aantal verkeersbewegingen, maar vermindert de uitstoot van schadelijk stoffen, schept werkgelegenheid voor tientallen mensen, die moeilijk aan een baan komen of een beperking hebben. Het brengt ook sociale binding in de kleinere kernen en in de buitenwijken.

Verzamelpunten

Met de aanschaf van een zeecontainers kan voor weinig geld een verzamelpunt in de meest eenvoudige vorm worden gemaakt. Leuke kleuren, een raam/loket en zonder al te grote investeringen is een makkelijk plaatsbaar object gemaakt. Door zo’n container bij een supermarkt te plaatsen worden hooguit één of twee parkeerplaatsen opgeofferd. Er zijn geen faciliteiten, zoals een keukentje of een toiletgroep nodig, omdat de bemanning gebruik kan maken van de voorzieningen in de supermarkt. De supermarkt heeft het voordeel van extra bezoekers en bovendien kunnen mensen na de winkelsluiting boodschappen ophalen, die ze in de loop van de dag per internet hebben besteld. De bemanning van het verzamelpunt kan mogelijk zelf de boodschappen in de winkel verzamelen op rustige momenten. Uiteraard kunnen ook internet aankopen en retouren worden afgehandeld buiten de gebruikelijke winkel- en kantooruren.

Transport
Langs de verzamelpunten rijdt een aantal malen per dag een, bij voorkeur door elektriciteit of aardgas aangedreven transportbusje. Lokale ondernemers, die zaken via internet verkopen worden in de route opgenomen. Ook kunnen goederen direct aan huis worden bezorgd.
Alle logistiek komt samen in een verzamelpunt, zoals bijvoorbeeld bestaande/oude sociale werkplaatsen.
sera

Sociale distributie

Werkgelegenheid
Zeker wanneer er goede automatisering is, kan het transport en de uitgifte en inname teruggebracht worden tot zeer eenvoudige werkzaamheden. Wanneer er wordt uitgegaan van 10 verzamelpunten, die van7:00 tot 21:00 uur dubbel zijn bemand, dan zijn er inclusief transport en overslag rond de 100 arbeidsplaatsen mee gemoeid.

Bekostiging

De kosten van de operatie kunnen voor een deel uit de sociale voorzieningen worden bestreden, maar daarnaast moeten er afspraken met bedrijven als DHL en PostNL worden gemaakt. Zij hebben veel minder kosten, omdat er voor hun nog maar één punt in een gemeente is en er veel minder gesorteerd hoeft te worden. Voor de innameservice kunnen ook vergoedingen worden verkregen en voor bijv. de boodschappenservice kan een toeslag worden berekend. De besparingen die de gemeente maakt op het gebied van wegen en terugdringing van fijnstof en schadelijke gassen zijn ook aanzienlijk.

Andere aspecten

Mensen, die normaal niet of nauwelijks in het arbeidsproces zijn op te nemen, krijgen nu een belangrijke en zinvolle functie. Door de verzamelpunten naast een supermarkt te plaatsen, gaan ze deel uit maken van de rest van de bemanning, waarmee de verzamelpunten ook een belangrijke sociale functie gaan vervullen.
Ontmoetingspunt

In kleine kernen, waar helemaal geen supermarkt meer is, kan een verzamelpunt uitgroeien tot een ontmoetingspunt, waar een kopje koffie kan worden gedronken aan een gemeenschappelijke leestafel. Ook gemeentelijke voorlichting kan op zo’n punt plaatsvinden

Bibliotheek
Lenen en terugbrengen van boeken kan ook uitstekend via de verzamelpunten.

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel