Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

In het kort

Heb je vragen over Slimmer Reizen? Kijk dan eerst of het antwoord op deze pagina staat. Stuur anders een e-mail naar zuidholland@pzh.nl met als onderwerp 'Slimmer reizen'. Je hoort snel van ons!

Wat voor ideeën kun je indienen? (voorbeelden)

Alle ideeën zijn welkom! Ideeën kunnen bijvoorbeeld gaan over:
• Verbeteringen aan wegen, fietspaden, en looproutes die in het beheer van de provincie zijn. Mocht jouw idee gaan over een weg die niet in beheer van de provincie is, dan zorgen wij ervoor dat jouw idee bij de juiste wegbeheerder terecht komt.
• Verbeteringen in het OV.
• Makkelijker maken om van het ene op het andere vervoermiddel over te stappen.
• Makkelijker maken om een vervoermiddel met een groep mensen te delen i.p.v. te kopen.
• De omgeving motiveren om slimmer en gezonder dan met een auto te reizen: denk bijvoorbeeld aan campagnes, uitprobeeraanbod, challenges en bewonersinitiatieven.

Naast het denken aan wat jij nodig hebt, kun je ook meedenken over oplossingen voor andere groepen zoals:
• Scholieren en studenten
• Ouderen
• Ouders met jonge kinderen
• Forensen

Tot slot kun je ook ideeën indienen om die ons helpen om op een andere manier naar Slimmer reizen en mobiliteit te kijken. Aarzel niet om out of the box ideeën in te dienen!

Wie zitten er in de deskundige jury?

Petrouchka den Dunnen (Directeur van Dienst Beheer infrastructuur van de Provincie Zuid-Holland, voorzitter jury)

Bas van Leeuwen (MT Lid Mobiliteit en Milieu van de Provincie Zuid-Holland)

Dr. Niels van Oort (Directeur Smart Public Transport Lab bij TU Delft, gespecialiseerd in personen- en openbaar vervoer)

Dr. Gerdien de Vries (Assistant Professor Public Management and Organisation bij TU Delft, Directeur TPM Energy Transition Lab, gespecialiseerd in gedragsverandering)

Ronald Haverman (Strateeg Mobiliteit en Milieu Provincie Zuid-Holland, secretaris jury)

Hoe worden ideeën beoordeeld?

Een voorbereidingscommissie gaat de inzendingen categoriseren en gereed maken voor de jury. Vervolgens gaat de jury die ideeën voorzien van een advies op het gebied van realiseerbaarheid en impact op leefbaarheid en bereikbaarheid, draagvlak en originaliteit. Ook selecteert de jury een top 3. Daarna gaan de ideeën voorzien van jury-advies naar de beslissers van Zuid-Holland. De indieners van de top 3 (volgens de jury) mogen hun idee zelf onder de aandacht van de gedeputeerde brengen d.m.v. een filmpje of pitch (via teams). Hier worden de indieners van de top 3 voor benaderd per mail.

Kan ik mijn eigen idee liken?

Ja, je kan je eigen idee 1 keer zelf liken.

Waarom heb ik geen wachtwoord nodig?

Uit gebruiksvriendelijkheid en veiligheid werkt deze site met een inloglink. Je hoeft dus geen wachtwoord te onthouden om toegang te hebben tot de site. Bovendien vinden wij het veel veiliger om geen wachtwoorden op te slaan van onze gebruikers. Op die manier kunnen wij de privacy het beste waarborgen.

Waarom moet ik een nieuwe link aanvragen als ik uitlog?

Voor je eigen veiligheid slaan we geen accountgegevens op. We werken met een eenmalige inloglink die 48 uur geldig is. Als je niet uitlogt kan je daarna direct terecht op de website. Log je uit, dan is de link verlopen en hebben we geen gegevens meer van jou. Wel zo veilig!

Hoe veilig is deze site?

De provincie Zuid-Holland neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Voor welk doel verzamelen jullie ideeën?

Ideeën zijn bedoeld om input voor lopende trajecten van nieuwe bereikbaarheidsvisies en -programma's te vergaren én kunnen leiden tot concrete actie in projecten of programma’s. Alle ideeën worden onder de aandacht gebracht van de beslissers in Zuid-Holland. Die beslissers bepalen of (elementen van) een idee uitgevoerd kunnen worden.

Voor welk doel worden er persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden via de website van Slimmer reizen verwerkt voor de volgende doelen:

• Verzamelen van ideeën voor het bereikbaar houden van Zuid-Holland.
• Inzicht geven aan bezoekers, indieners van ideeën en de provincie Zuid-Holland in de argumenten voor of tegen een idee.
• Zorgen voor een rechtmatig verloop van Slimmer reizen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

• Naam: van 23 november 2020 tot en met 3 januari 2021 vragen we mensen die zich registreren om hun naam in te vullen. Als je een idee indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende plan. Als je een reactie plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek/discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

• E-mail: van 23 november 2020 tot en met 3 januari 2021 vragen we mensen die zich registeren om een e-mailadres in te vullen, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun idee. De indieners van ideeën worden op 8 januari 2021 benaderd als zij één van de prijzen hebben gewonnen. Na 29 januari 2021 worden indieners van ideeën per mail benaderd als zij in de top 3 van de onafhankelijk jury staan en zij hun idee mogen pitchen aan beslissers van de provincie Zuid-Holland.

• Postcodes: van 23 november 2020 tot en met 3 januari 2021 vragen we mensen die zich registeren om een postcode. Hiermee willen wij het inzichtelijk maken waar inzendingen op Slimmer reizen vandaan komen.

• IP-adressen: van 23 november 2020 tot en met 3 januari 2021 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en indienen van ideeën te kunnen opsporen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het meerdere keren liken van een idee door dezelfde persoon, om het te laten lijken dat er veel draagvlak is voor een idee.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De provincie Zuid-Holland bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Slimmer Reizen geldt het volgende:

• De mogelijkheid om ideeën in te dienen of te liken stopt op 3 januari 2021. Daarna worden op de website van Slimmer Reizen geen gegevens meer opgeslagen of gewijzigd. Ideeën, namen van indieners, aantal likes en reacties blijven wel zichtbaar op de website.
• Na 3 januari 2021 worden de verzamelde gegevens per idee verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse. Deze informatie wordt met de likes en reacties meegestuurd naar de onafhankelijke jury die tot en met 29 januari 2021 de ideeën beoordeelt, voorziet van een advies en een top 3 selecteert. In februari 2021 gaat deze informatie naar de beslissers van de provincie Zuid-Holland.
• Alle ideeën blijven zichtbaar op de website tot drie maanden nadat de ideeën gepresenteerd zijn aan de beslissers van Zuid-Holland. Op 1 juni 2021 (drie maanden na afronding van Slimmer reizen) wordt de website geanonimiseerd. De namen van de indieners van ideeën en namen van mensen die gereageerd hebben op ideeën op de website worden geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, e-mailadressen, postcodes en IP-adressen.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel